Domů Produkty a prodejci Služby Výzkum a vývoj Výroba O nás

Údaje o společnosti

Strube D&S GmbH 

Hauptstraße 1

38387 Söllingen

Německo

Telefon +49 5354 809 930

Telefax +49 5354 809 937

E-Mail info@strube.net


Jednatelé společnosti:

Eric Verjux

Martin Reisige

Christian Knolle 

 


Sídlo společnosti: Söllingen

Obchodní rejstřík: Amtsgericht Braunschweig, HRB 207143

DIČDE 815750933 

Prodej v České republice:

Strube CZ, s.r.o.

Lesní 125

CZ-250 70 Postřižín

ID datové schránky: 7sc43rw

Telefon: +420 602 230 936
e-mail: info@strube.cz

Jednatel společnosti:
ing.Martin Lorenz


Sídlo společnosti:
 Postřižín

Obchodní rejstřík: Krajský obchodní soud v Praze, oddíl C, vložka 49008

DIČ: CZ25092219


Vyloučení ručení


Obsahy:

Obsah těchto stránek byl sestaven s maximální pečlivostí.

Strube D&S GmbH však nemůže převzít záruku za správnost a přesnost poskytnutých informací.

Strube D&S GmbH proto vylučuje jakékoli ručení za škody, které přímo nebo nepřímo vzniknou z používání těchto webových stránek pokud je firma Strube D & S GmbH prokazatelně úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nezavinila.


Odrůdy:

Všechny údaje byly sestaveny podle nejlepšího vědomí s ohledem na výsledky pokusů nebo pozorování. Nelze převzít záruku nebo ručení za jednotlivé případy, protože podmínky růstu a příslušné vzájemné působení s odrůdou podléhají značným výkyvům a mohou vést k odlišnému chování odrůdy.


Copyright 2019 by Strube D&S GmbH 


Všechna práva vyhrazena.

415