Domů Produkty a prodejci Řepa cukrovka Prodej osiva řepy cukrovky Ozimá pšenice Jarní pšenice Tritikale Ozimé žito Služby Výzkum a vývoj Výroba O nás

Odborné akce/semináře/polní dny

Odborné akce/semináře/polní dny

 

ODBORNÉ SEMINÁŘE

v současné době nepřipravujeme žádné odborné semináře. O termínech případných odborných akcí Vás budeme operativně informovat.

PRODEJ OSIVA CUKROVKY

Prodej osiva řepy cukrovky v
České republice zajišťuje společnost
Strube CZ, s.r.o.

Lesní 125

CZ-250 70 Postřižín

e-mail: info@strube.cz

45-54-88