Domů Produkty a prodejci Řepa cukrovka Přehled odrůd Odrůdové pokusy Akce/semináře Prodej osiva řepy cukrovky Ozimá pšenice Jarní pšenice Tritikale Ozimé žito Služby Výzkum a vývoj Výroba O nás
PRESLEY   
N-typ
tolerantní k háďátku řepnému a rizománii
2013
 
tolerantní k háďátku řepnému a rizománii
diploidní odrůda typu N genetiky STRUBE. Odrůda je tolerantní k rizomanii a nematodům se střední až nižší tolerancí k cerkosporioze.

Odrůda je tolerantní k rizomanii a nematodům se střední až nižší tolerancí k cerkosporioze.

Výkon této odrůdy je tvořen především velmi vysokým výnosem kořene a středně vysokou cukernatostí,  pří středně vysoké výtěžnosti rafinády a vysokým výnosem rafinády.Obsah melasotvorných látek je střední až nižší. Odrůda byla registrována po třech letech zkoušení. Odrůda je vhodná do všech pěstitelských oblastí ČR u kterých je indikováno nebo podezření na výskyt háďátka řepného.
Odrůda je vhodná pro střední až pozdní sklizňové termíny.

 


PDF download
45-10-57