Domů Produkty a prodejci Řepa cukrovka Přehled odrůd Odrůdové pokusy Akce/semináře Prodej osiva řepy cukrovky Ozimá pšenice Jarní pšenice Tritikale Ozimé žito Služby Výzkum a vývoj Výroba O nás
GELLERT   
NC-typ
tolerantní k rizomanii
2013
 
tolerantní k rizománii
diploidní odrůda typu C - NC z dílny STRUBE. Jedná se o odrůdu tolerantní k rizomanii, se střední až vyšší tolerancí k cerkosporioze.

Špičkového výkonu dosahuje především vysokou digescí a velmi vysokou výtěžností. Výnos kořene této odrůdy je střední až středně vysoký. Obsah melasotvorných látek je nízký až velmi nízký. Odrůda byla pro excelentní výsledky povolena po dvou letech státních odrůdových zkoušek ÚKZUZ, kdy zaznamenávala minimální rozdíly mezi ošetřenou a neošetřenou variantou zkoušení (ošetření fungicidem k cerkosporioze). Jednotlivé indexy  v ošetřené variantě v roce 2011- 104,8%, v roce 2012 – 104,5 % a v neošetřené variantě v roce 2011 – 104,4 a v roce 2012 – 103,4%. Jedná se o velmi vyrovnanou a stabilní odrůdu vhodnou do všech oblastí pěstování v ČR a pro všechny sklizňové termíny.

 

Odrůda gellert prokázala vynikající výsledky i v systému zkoušení pro "Seznam doporučených odrůd", kde v roce 2016 dosáhla vynikajících výsledků a dosáhla celkově 2. místo v pořadí indexu (104,1%), v cukernatosti (104,2%), ve výnosu rafinády (106,1%) i ve výtěžnosti rafinády (105,7%), a to z celkového počtu 41 zkoušenáých odrůd.

 

 


PDF download
45-10-57