Domů Produkty a prodejci Řepa cukrovka Přehled odrůd Odrůdové pokusy Akce/semináře Prodej osiva řepy cukrovky Ozimá pšenice Jarní pšenice Tritikale Ozimé žito Služby Výzkum a vývoj Výroba O nás
BRIAN   
N-typ
tolerantní k rizomanii a cerkosporioze
2015
 
diploidní odrůda typu N
diploidní odrůda typu N

Brian je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cerkosporióze, N typu.
Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně až méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin nízký, obsah škodlivého dusíku velmi nízký až nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký.
Obsah popelovin velmi nízký až nízký, obsah škodlivého dusíku nízký.
Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni.
Odrůda je odlišná, uniformní, stálá a má užitnou hodnotu ve smyslu § 26 odst. 3 až 6 zákona, navržený název vyhovuje požadavkům § 27 zákona a její udržovací šlechtění je zajištěno žadatelem. Užitná hodnota je dána v systému pěstování bez fungicidního ošetření i v systému pěstování s fungicidním ošetřením vysokým výnosem rafinády, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami cukrovky zřejmým přínosem.


PDF download
45-10-57