Domů Produkty a prodejci Řepa cukrovka Přehled odrůd Odrůdové pokusy Akce/semináře Prodej osiva řepy cukrovky Ozimá pšenice Jarní pšenice Tritikale Ozimé žito Služby Výzkum a vývoj Výroba O nás
JAGGER   
NC-typ
tolerantní k rizomanii
2015
 
diploidní odrůda typu NC
odrůda je vhodná k rané až středně pozdní sklizni

Jagger je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, NC typu.
Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně až méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.


V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene středně vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin velmi nízký až ízký, obsah škodlivého dusíku velmi nízký až nízký.


V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin nízký, obsah škodlivého dusíku nízký až velmi nízký.


Odrůda vhodná k rané až středně pozdní sklizni.


Odrůda je odlišná, uniformní, stálá a má užitnou hodnotu ve smyslu § 26 odst. 3 až 6 zákona, navržený název vyhovuje požadavkům § 27 zákona a její udržovací šlechtění je zajištěno žadatelem.

 

Užitná hodnota je dána v systému pěstování bez fungicidního ošetření vysokým výnosem rafinády, v systému pěstování s fungicidním ošetřením kombinací vysokého výnosu polarizačního cukru, vysokou výtěžností rafinády a vysokým až velmi vysokým výnosem rafinády, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami cukrovky zřejmým přínosem.


PDF download
45-10-57