Domů Produkty a prodejci Řepa cukrovka Přehled odrůd Odrůdové pokusy Akce/semináře Prodej osiva řepy cukrovky Ozimá pšenice Jarní pšenice Tritikale Ozimé žito Služby Výzkum a vývoj Výroba O nás
NERUDA Nový  
N-typ
tolerantní k háďátku řepnému a rizománii
2016
 
diploidní odrůda typu N

diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, N typu. Dle testů rezistence odrůda středně odolná k háďátku řepnému. Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí. V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k háďátku řepnému výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin nízký až středně vysoký, obsah škodlivého dusíku středně vysoký. V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k háďátku řepnému výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin nízký až středně vysoký, obsah škodlivého dusíku středně vysoký až vysoký.

 

Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni.

 

Odrůda je odlišná, uniformní, stálá a má užitnou hodnotu ve smyslu § 26 odst. 3 až 6 zákona, navržený název vyhovuje požadavkům § 27 zákona a její udržovací šlechtění je zajištěno žadatelem. Užitná hodnota je dána v systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k háďátku řepnému kombinací vysokého výnosu polarizačního cukru a vysokého výnosu rafinády, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami cukrovky zřejmým přínosem.

 

ÚKZUZ - výsledky registračního řízení 2016 - NERUDA (RiNem) ke stažení ve formátu pdf

 

 


PDF download
45-10-57