Domů Produkty a prodejci Služby Výzkum a vývoj Výroba O nás
Tisk a média

Tisk a média

Zde nabízíme redaktorům a novinářům odborného tisku aktuální tiskové zprávy týkající se našeho podniku. Souhlasíme s použitím textů a fotek. Jsme Vám rádi k dispozici, pokud máte speciální dotazy nebo zájem o odborné články.

 

 


 

Restrukturalizace byla úspěšně dokončena

 

Firmě Strube se podařil nový začátek

 

  • šlechtitelská firma z Dolního Saska úspěšně předána novým majitelům
  • právní spory s belgickým kooperačním partnerem urovnány
  • zachování pracovních míst všech zaměstnanců zajištěno díky provedené sanaci
  • kvóta pro uspokojení věřitelů se očekává ve dvojciferném procentním rozmezí

 

Söllingen, 4. dubna 2018

 

Firma Strube se restrukturalizovala a je připravena na budoucnost. V rámci takzvané "přenesené reorganizace" byla hlavní aktiva převedena na nástupnickou společnost. Také převážná většina podílů v koncernovém uspořádání – částečně cestou svěřenecké společnosti – byla prodána. Tím je zajištěna trvalá existence celé skupiny společností s celkovým počtem přibližně 400 zaměstnanců.

 

Kupcem, a tím tedy od 1.4.2018 novými vlastníky, jsou firmy Deleplanque & Cie, Francie, s 60% podílu a firma SUET Saat- und Erntetechnik GmbH s podílem 40%. Obě firmy jsou dlouholetými smluvnímu partnery podnikatelské skupiny Strube, a to zejména v oblastech „obalování osiva“ a „množení osiva“ a dále v prodeji osiva.

Obě firmy se dohodly na mlčenlivosti ohledně kupní ceny.

 

Předtím věřitelský výbor schválil prodej společnosti Strube GmbH & Co. KG. „Firma Strube vychází bezpochyby z minulé těžké fáze posílena“ říká advokát Daniel Herper z firmy Wellensiek PartG mbB.

 

V průběhu restrukturalizace firmy Strube a bývalý belgický kooperační partner, firma SESVanderHave SA/NV, urovnaly své dlouholeté právní spory.

 

Firma Strube byla schopna během restrukturalizace pokračovat ve své činnosti bez omezení. Dodavatelé a zákazníci uchovali svoji věrnost firmě Strube.

 

Firma Strube požádala v říjnu 2016 o vydání opatření na ochranu před věřiteli u obchodního soudu ve Wolfsburgu. Tímto krokem se tradiční výrobce osiv úspěšně ochránil proti výkonu rozhodčího nálezu.

 

O firmě Deleplanque & Cie

Firma Deleplanque je nezávislá rodinná firma, která působí na trhu osiv. Společnost zaměstnává 50 zaměstnanců a dosahuje ročního obratu cca 50 milionů EUR. Kapitál firmy Deleplanque poskytuje z větší části rodina, částečně zaměstnanci fond zemědělství Unigrains.

 

Činnosti firmy Deleplanque se skládají jednak z výroby osiva cukrovky, hybridních obilovin, slunečnice a hrachu na ca 5.000 hektarech a dále z podeje osiva cukrovky,

hybridních obilovin, slunečnice a hrachu.

Firma má celkem 3 semenářské stanice a pracuje s celkem 500 zemědělskými partnery.

Pro bližší informace navštivte prosím: www.deleplanque.fr

 

 

O firmě SUET Saat- und Erntetechnik

Firma SUET Saat- und Erntetechnik GmbH je středně velkou nezávislou rodinnou firmou, která téměř 70 let ve službách upravuje osiva mnoha kulturních druhů pro mnoho šlechtitelských firem. Převládající činností je obalování a inkrustování osiva cukrovky a osiv jiných kulturních druhů.

Firma Strube patří více než pět desetiletí mezi nejvýznamnější partnery firmy SUET.

 

Mezi služby firmy patří rozsáhlý komplexní kontroly jakosti osiv a následná logistika týkající se osiv. Firma SUET splňuje požadavky Institutu Julius Kühne pro profesionální systémy úpravy osiv.

 

Pro bližší informace navštivte prosím: www.suet.de

420