Domů Produkty a prodejci Služby Výzkum a vývoj Výroba O nás
Tisk a média

Tisk a média

Zde nabízíme redaktorům a novinářům odborného tisku aktuální tiskové zprávy týkající se našeho podniku. Souhlasíme s použitím textů a fotek. Jsme Vám rádi k dispozici, pokud máte speciální dotazy nebo zájem o odborné články.

 

 


 

Střídání generací  v rodinném podniku Strube

Ke dni 1. září 2013 došlo ve společnosti Strube k výměně vedení a střídání generací. Dr. Hermann-Georg Strube předá vedení společnosti.

 

„Po 45 letech ve funkci jednatele je nyní čas přenechat veslo další generaci“, tolik Dr. Hermann-Georg Strube ve svém projevu na rozloučenou na shromáždění zaměstnanců v Söllingenu. „Jsem velmi vděčný a pyšný na to, že moje dcera Sina Isabel již v roce 2007 vstoupila do vedení společnosti a náš koncern tímto také zůstává od roku 1877 v páté generaci pod rodinným vedením“, zdůrazňuje Dr. Hermann-Georg Strube, jehož žena Eva-Maria Strube se také po více než 40 letech z činnosti v podniku stahuje.

 

Od 1. září 2013 pomáhá dosavadní jednatelce Sině Isabel Strube s úkoly ve vedení společnosti její manžel Dr. Christian Putensen-Strube a Dr. Christoph Hauser.  Novým vedením společnosti pokračuje tradice rodinného podniku a zároveň bude poprvé ve 136leté historii podniku dříve vedoucí zaměstnanec podniku povolán do vedení společnosti.

 

Dr. Hermann-Georg Strube převzal v roce 1972 vedení obchodu Strube a s maximální odborností ve vývoji a inovacemi přetvořil podnik na pěstování rostlin do úspěšného, celosvětově působícího semenářského podniku, který zaměstnává v současnosti více než 350 zaměstnanců. Dnes se prodává osivo cukrové řepy, pšenice, slunečnice, kukuřice a hrachu ve 35 zemích. I když bude mít - dnes pětasedmdesátiletý Dr. Hermann-Georg Strube - do budoucna více času pro svou rodinu a jízdu na koni, zůstane s podnikem, spolu se svou ženou Evou-Marií Strube, reprezentativně i v operativním denním obchodě propojen.

  

 

O rodině Strube

Strube. To je jméno podnikatelské rodiny středního stavu, které stojí za úspěšným semenářstvím, za výrobou vysoce kvalitního osiva a jeho prodejem, jakož i za kompetentním poradenstvím našim zákazníkům. Od roku 1877 šlechtí rodina Strube – dnes již v páté generaci – vynikající druhy s důrazem na cukrovou řepu, obilí a slunečnice. Úzké sepětí  kompetencí šlechtění, kvality osiva, agrárního servisu a prodeje zaručuje, že všechny aktivity rodiny Strube jsou přizpůsobeny potřebám zákazníků. Prioritu má vždy rentabilita pěstování. Společnost Strube je se 170 druhy aktivní ve více než 35 zemích. Další informace najdete na: www.strube.net  

 

[soubor ke stažení ve formátu pdf]

420